ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

رابر

هیات والیبال شهرستان رابر

مشخصات اعضای هیات

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس

رئیس هیات :

 مجتبي افضلي  09133474635

 

دبیر هیات :

 محمد بني اسد آزاد  09131973265

خزانه دار :

 هوشنگ كريم قاسمي  09133478329

 

آمار و اطلاعات هیات

تعداد داوران فعال

 

سال 1388:

 6

سال 1389 :

 6

تعداد مربیان فعال

 

سال 1388:

 8

سال 1389 :

 8

تعداد افراد سازمان یافته

 

سال 1388 :

 125

سال 1389 :

 162

تعداد باشگاههای فعال

 

سال 1388 :

 13

سال 1389 :

 15

حضور تیم ها در مسابقات استان

 

سال 1388 :

 -

سال 1389 :

 -