ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

کرمان

هیات والیبال شهرستان کرمان

 مشخصات اعضای هیات

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس

 رئیس هیات :

 آقاي جالينوس خضري  -

 

 

 

 دبیر هیات :

 - -

 

 

 

 

 نایب رئیس : 

 خانم مژگان کرمی