ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

هیات والیبال استان کرمان در بحث زیر ساخت ها واستعداد یابی و ارتقای سطح کمی و کیفی والیبال استان فعالیت بسیار چشم گیری داشته است

دکتر امیری مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در دیدار با رئیس هیات والیبال استان و اعضای هیات والیبال؛

هیات والیبال استان کرمان در بحث زیر ساخت ها واستعداد یابی و ارتقای سطح کمی و کیفی والیبال استان فعالیت بسیار چشم گیری داشته است که درنوع خود از رئیس هیات واعضا آن جای تقدیروتشکر رادارد و انتظار می رود که رئیس هیات والیبال درادامه هم، با تدابیر ارزشمندخود، به روند روبه رشد والیبال استان ادامه دهد.