ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

محمود

تب های اصلی

نام خانوادگی: 
خاکسارپور
نام پدر: 
محمد علی
تاریخ تولد: 
1346/1/14
کد ملی: 
3071009380
ارسال عکس 3*4: 
سمت: 
بازیکن
رده سنی: 
پیشکسوتان(آقایان) - قهرمانی استان
شماره پیراهن: 
7
شهرستان: 
سیرجان