ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

حسین

تب های اصلی

نام خانوادگی: 
مریدی
نام پدر: 
حسن
تاریخ تولد: 
1349/8/15
کد ملی: 
3130476334
ارسال عکس 3*4: 
سمت: 
بازیکن
رده سنی: 
پیشکسوتان(آقایان) - قهرمانی استان
شماره پیراهن: 
15
شهرستان: 
سیرجان