ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

دسامبر 2016

تیم والیبال شهربابک قهرمان مسابقات لیگ بانوان استان

علی اکبرثابتی پور در گفت و گو با خبرگزاری سفیرکرمان اظهارداشت:مسابقات لیگ بانوان استان با حضور 8 تیم از تاریخ 27 آبان ماه در دو گروه 4 تیمه برگزار شد.

رئیس هیات والیبال استان کرمان عنوان کرد: در گروف«الف» این مسابقات تیم های علوم پزشکی کرمان، رفسنجان، هیت والیبال شهرستان انار، بیگلری و درگروه«ب» این مسابقات تیم های والیبال، کرمان استار، جان فولاد سیرجان، شهربابک، زرندباهم به رقابت پرداختند.