ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

آپریل 2016

هیات مدیره باشگاه بارز تشکیل جلسه داد

نشست هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی بارز در سال جدید برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان ، نشست هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی بارز در محل دفتر مدیریت این مجموعه و با حضور سید علی اکبر مشرفی مدیریت مجموعه صنعتی بارز و رئیس هیات مدیره ، محمود محمودی نیا مدیر کل ورزش و جوانان ، کرمی ریاست باشگاه بارز، ثابتی پور رئیس هیات والیبال و خضری دبیر هیات برگزارشد .